Lunneblad, J. (2009) «En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kulturellt blandad barngrupp», Nordisk barnehageforskning, 2(3). doi: 10.7577/nbf.251.