Johansen, B. (2009) «Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 2(3). doi: 10.7577/nbf.250.