Asplund Carlsson, M., Pramling, N. og Pramling Samuelsson, I. (2008) «Från görande till lärande och förståelse; En studie av lärares lärande inom estetik», Nordisk barnehageforskning, 1(1). doi: 10.7577/nbf.240.