Andreassen, B. O. (2011) «Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill», Nordisk barnehageforskning, 4(1), s. 17–31. doi: 10.7577/nbf.295.