Sopanen, P. (2019) «Språkmedvetenhet i småbarnspedagogiskt arbete – Finländska daghemspedagogers reflektioner», Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.2868.