Furu, A.-C. og Sandvik, M. . (2019) «Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar», Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.3243.