Ytterhus, B. og Åmot, I. (2019) «Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?», Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.3286.