Lafton, T. og Furu, A. (2019) «Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass», Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.3428.