Bendiksen, S. Åsgard (2019) «Skriveverkstedet - om design og iscenesettelse av litterasitetsmiljøer for unge tegnmakeres skrivelek i lys av a/r/tografisk metodologi», Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.2971.