Solberg, J. (2019) «Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?», Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi: 10.7577/nbf.3433.