Hensvold, I. E. (2011) «En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen», Nordisk barnehageforskning, 4(1), s. 1–16. doi: 10.7577/nbf.294.