Råde, A. (2022) «En forskningsgranskning om möjligheter och utmaningar med dockor som didaktiskt verktyg i förskolan», Nordisk barnehageforskning, 19(1). doi: 10.23865/nbf.v19.222.