Schultz Jørgensen, P. (2011) «Fra barndom til faktura: Eller børneperspektivet der forsvandt», Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 129–131. doi: 10.7577/nbf.305.