Fimreite, H. (2022) «Rettleiarrolla i kollegarettleiing som profesjonelt læringsfellesskap i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 19(1). doi: 10.23865/nbf.v19.233.