Tholin, K. R. og Jansen, T. T. (2011) «Demokratiske samtaler i barnehagen?», Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 103–114. doi: 10.7577/nbf.310.