Fugelsnes, K. (2022) «Hvordan skaper personalet i barnehagen vilkår for barns fellesskap og tilhørighet? », Nordisk barnehageforskning, 19(2). doi: 10.23865/nbf.v19.242.