Rosell, Y. (2022) «Brudd og sosial ekskludering i ulike barnefellesskap», Nordisk barnehageforskning, 19(2). doi: 10.23865/nbf.v19.245.