Grindland, B. (2011) «Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling», Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 75–90. doi: 10.7577/nbf.308.