Zachrisen, B. (2022) ¬ęKonstruksjon av identitetsfortellinger i barns sosiale lek¬Ľ, Nordisk barnehageforskning, 19(2). doi: 10.23865/nbf.v19.252.