Johansson, E. M. (2022) «Personalens blick på barns tillhörighet i förskolan», Nordisk barnehageforskning, 19(2). doi: 10.23865/nbf.v19.255.