Bratsvedal, I. (2022) «‘Tissen er haram!’ En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam», Nordisk barnehageforskning, 19(3). doi: 10.23865/nbf.v19.260.