Knudsen, I. M. og Eriksen Ødegaard, E. (2011) «Fotofloker: Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 115–128. doi: 10.7577/nbf.311.