Grindheim, L. T. (2011) «Barnefellesskap som demokratisk danningsarena», Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 91–102. doi: 10.7577/nbf.309.