Kamisaka, Y. og Wergedahl, H. (2022) «Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave ‘observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen’», Nordisk barnehageforskning, 19(3). doi: 10.23865/nbf.v19.295.