Qvarsell, B. (2011) «Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet», Nordisk barnehageforskning, 4(2), s. 65–74. doi: 10.7577/nbf.307.