Dybvik, H., Fodstad, C. D. og Jæger, H. (2022) «Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 19(3). doi: 10.23865/nbf.v19.314.