Jansen, T., Gjems, L. og Rydjord Tholin, K. (2012) Ā«Fagsamtaler i barnehagenĀ», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.478.