Ohna, S. E. og Hillesøy, S. (2022) «Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten», Nordisk barnehageforskning, 19(3). doi: 10.23865/nbf.v19.327.