Holmberg, Y. (2012) «Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.477.