Emilsson, A. og Pramling Samuelsson, I. (2012) «Jakten på det kompetenta barnet», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.476.