Meland, A. T. (2023) «Hvordan forstå progresjon i barnehagens rammeplan», Nordisk barnehageforskning, 20(1). doi: 10.23865/nbf.v20.355.