Åmot, I. (2012) «Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.437.