Otterstad, A. M. og Andersen, C. E. (2012) «Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.415.