Änggård, E. (2012) «Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.414.