Farstad, G. R. (2012) «Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.317.