Eide, B. J., Os, E. og Pramling Samuelsson, I. (2012) «Små barns medvirkning i samlingsstunder», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.320.