Løvgren, M. og Gulbrandsen, L. (2012) «How early and how long?», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.318.