Andenæs, A. (2012) «Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.316.