Moe, R. og Nordvik, G. (2012) «Spor etter kjønnsdiskurser i barnehagepersonalets praksisfortellinger», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.314.