Stefansen, K. (2012) «Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?», Nordisk barnehageforskning, 5. doi: 10.7577/nbf.319.