Gjervan, E. K. (2013) «Lekens dramaturgi - nye muligheter for barneteatret?», Nordisk barnehageforskning, 6. doi: 10.7577/nbf.385.