Insulander, E. og Svärdemo Åberg, E. (2014) «Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola», Nordisk barnehageforskning, 7. doi: 10.7577/nbf.779.