Fønnebø, B. og Rolfsen, C. N. (2014) «Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 7. doi: 10.7577/nbf.742.