Hogsnes, H. D. og Moser, T. (2014) «Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og sfo», Nordisk barnehageforskning, 7. doi: 10.7577/nbf.625.