Hjort, M.-L. og Pramling, N. (2014) «Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik», Nordisk barnehageforskning, 7. doi: 10.7577/nbf.610.