Ahlskog-Björkman, E. (2014) «Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan», Nordisk barnehageforskning, 7. doi: 10.7577/nbf.343.