[1]
S. Vik, «Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager», nbf, bd. 8, nov. 2014.