[1]
O. Kasin og M. Vaagan Slåtten, «Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen», nbf, bd. 9, mar. 2015.