[1]
N. Winger og B. J. Eide, « Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe»., nbf, bd. 9, mar. 2015.