[1]
T. L. Hagen, «Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet»., nbf, bd. 10, jul. 2015.